OG真人

 注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网mersinkamera.net

OG真人 | OG真人 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- 三菱PLC论坛 -- PLC网络通信

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:janshan 发表时间:2006-12-9 15:29:00  

 

 本栏论题: 请教三菱触摸屏与三菱PLC的通信协议  [5858]

    小弟用串口检测到PLC给屏应答的ASC2码如下:那位大侠给翻译一下 万分感谢!!
    06
    02 36 32 36 36 03 44 37
    02 33 30 33 30 41 38 33 41 03 42 36
    06 06 -----------------------------------------------------------------------
    28 0A 24 2A 25 24 09
    06 04
    06 04
    06 04
    06 24 26
    09 0E
    24 28 29 26 24 26 24 26 24 26 24 2E 71 71 71 71 71 71 71 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 2D 29 0D 04 26 29 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 2D 29 2D 09 02 24 2D 09 04 22 28 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 2D 29 0D 04 26 29 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 2D 29 2D 09 02 24 2D 08 02 24 2C 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 2D 29 0D 04 22 29 08 04 22 29 08 04 06 04 06 04 06 04 26 2D 29 2D 09 02 24 2D 09 04 22 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 08 04 26 29 09 06 04 06 04 06 04 06 24 2D 29 29 09 06 24 29 09 06 24 28 08 02 04 02 04 06 04 06 24 2D 29 2D 09 06 24 2D 09 06 24 28 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 09 06 24 28 09 06 04 04 02 04 02 04 22 29 2D 29 0D 04 26 29 08 04 26 29 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 08 04 26 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 08 04 26 29 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 2D 29 0D 04 26 29 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 2D 29 2D 09 02 24 2D 08 04 22 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 09 06 24 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 08 04 26 29 09 06 04 04 02 04 02 04 22 29 2D 29 0D 04 22 29 08 02 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 09 06 24 28 09 06 04 06 04 04 02 04 22 29 2D 29 0D 04 22 29 08 04 26 29 08 04 02 04 02 04 06 04 26 29 2D 29 0D 04 26 29 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 02 24 2D 08 02 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 09 06 24 28 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 09 06 24 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 2D 29 2D 09 06 24 29 09 06 24 28 08 02 04 02 04 02 04 02 24 2D 29 2D 09 06 24 2D 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 02 24 2D 29 2D 09 02 24 2D 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 02 24 2D 09 06 24 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 09 06 24 28 08 06 04 06 04 06 04 06 24 2D 29 2D 09 06 24 29 08 02 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 08 02 24 2C 08 04 02 04 06 04 06 04 26 29 2D 29 0D 04 26 29 08 04 26 29 08 04 02 04 02 04 06 04 26 29 2D 29 0D 04 26 29 08 04 26 29 08 06 04 06 04 06 04 06 24 2D 29 2D 09 06 24 29 08 04 26 29 09 06 04 06 04 06 04 06 2A 29 2D 29 0D 04 22 29 08 04 26 29 08 02 04 02 04 06 04 06 24 2D 29 2D 09 06 24 2D 09 06 24 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 0D 04 22 29 08 04 26 29 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 09 06 24 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 08 04 26 29 08 04 02 04 06 04 06 04 26 29 2D 29 0D 04 26 29 08 04 26 29 08 04 02 04 02 04 02 04 22 29 2D 29 0D 04 26 29 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 2D 29 2D 09 02 24 2D 08 04 26 29 08 04 06 0A 06 02 04 02 24 2D 29 2D 09 02 24 2D 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 0A 24 2D 09 06 22 28 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 2D 08 02 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 08 04 26 29 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 08 04 26 29 08 04 06 0A 04 02 04 02 24 2D 29 2D 09 02 24 2D 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 2D 29 2D 09 02 24 2D 08 04 26 29 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 08 04 22 28 08 04 02 04 02 04 02 04 22 29 2D 29 0D 04 26 29 08 02 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 08 02 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 08 04 26 2E 08 02 04 06 04 06 04 06 24 2D 29 2D 09 06 24 29 09 06 24 28 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 08 04 26 29 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 2D 29 09 04 26 29 08 04 26 29 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 08 04 26 29 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 0A 24 2D 08 02 24 2C 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 08 04 26 29 08 04 06 04 06 02 04 02 24 2D 29 2D 09 02 24 2D 09 06 24 2C 08 04 02 04 02 04 02 04 22 29 2D 29 0D 04 26 29 08 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 2D 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 2D 08 04 22 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 08 04 22 28 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 2D 09 06 24 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 2D 29 29 09 06 24 29 09 06 24 28 08 02 04 06 04 06 04 06 24 2D 29 2D 09 06 24 2D 08 04 22 28 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 29 09 04 26 29 08 04 26 29 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 2D 29 0D 04 26 29 09 06 24 2C 08 04 06 04 06 04 06 04 26 29 29 2D 09 02 24 2D 08 04 26 29 09 06 04 06 04 06 04 06 24 29 29 29 09 06 24 29 09 06 24 28 09 06 04 06 04 06 04 06 24 2D 29 29 09 06 24 29 09 06 24 28
    横线下面的我就看不懂了

以下是关于《请教三菱触摸屏与三菱PLC的通信协议》论题的回复(共10篇)

回复人:iamyuchen 

 回复时间:2008-2-2 13:07:00

支持(541) | 反对(610)

 

    你好厉害,机器码都能看懂!

回复人:pansiqiang 

 回复时间:2008-10-6 17:07:00

支持(590) | 反对(556)

 

    高手啊呀

回复人:zxp335599 

 回复时间:2008-11-14 21:50:00

支持(477) | 反对(517)

 

    看不懂

回复人:41451806 

 回复时间:2008-11-26 20:40:00

支持(475) | 反对(508)

 

    受不了你了

回复人:connelly 

 回复时间:2008-12-29 15:31:00

支持(479) | 反对(506)

 

    你需要了解三菱FX通信的专用协议,应该参考《FX通信用户手册》
    举例来说:
    06 ACK 确认
    02 STX 文本起点
    03 ETX 文本重点
    中间是数字6266,44、37是和校验。
    至于数字6266代表什么需要看协议定义,比如可能代表PLC的占号、PC号(就是PLC型号)等。

回复人:江雪45 

 回复时间:2010-9-28 20:30:00

支持(469) | 反对(503)

 

    高高高

回复人:江雪45 

 回复时间:2010-9-28 20:32:00

支持(486) | 反对(489)

 

    好好学习

回复人:wangfuchao 

 回复时间:2010-12-6 13:23:00

支持(480) | 反对(588)

 

    必须根据通讯协议,才能进行翻译,不过都有固定的格式,向楼上说的那样06/02是固定的

回复人:twgyf 

 回复时间:2011-7-23 10:25:00

支持(482) | 反对(467)

 

    高高高,牛

回复人:htt3196 

 回复时间:2012-5-30 14:19:00

支持(426) | 反对(516)

 

    学习了,研究中ing...........

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网mersinkamera.net

·如果你已经是中国工控网mersinkamera.net成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网mersinkamera.net成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网mersinkamera.net
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为OG真人     加入收藏

 ©2021-2022 中国工控网(mersinkamera.net) 版权所有 

管理员信箱:OG真人:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳

热收缩包装机_热收缩机具备厂家直销价格优势的专业提供商-青岛麦格自动化设备有限公司 玻璃隔断_办公室玻璃隔断墙—希格玛隔墙_好隔墙 浙江阿斯克建材_保温隔热材料_新型保温材料_硅酸钙_珍珠岩 滦州市捷澳建材有限公司 客厅家具|卧室家具|餐厅家具-诺华家具官网 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人厅 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 GD真人,GD真人官网 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人网 | OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 OG真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 AJ真人 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 亚游手机版 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时真人 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 凯时K66 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人 AG真人